POMIAR DOBOWY
INFORMACJE

Punkt pomiarowy zlokalizowany jest przy Urzędzie Gminy Korzenna. Urządzenie do pomiaru jakości powietrza zostało zakupione w ramach akcji "Przyłącz się - liczy się każdy oddech" realizowanej we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

JAK INTERPRETOWAĆ DANE?

Wykres przedstawia dane z ostatnich 24 godzin. Odczyt wyrażony jest w µg/m3 (mikrogramy / metr sześcienny) Poniżej przedstawiamy normy dla poszczególnych pyłów:

PM10
  • Stężenie średniodobowe 50µg/m3
  • Poziom alarmowy 200µg/m3
PM2.5
  • Stężenie średniodobowe 25µg/m3
  • Margines tolerancji +/-2µg/m3
PM1
PM10 - ODCZYT BIEŻĄCY
PM2.5 - ODCZYT BIEŻĄCY
PM1 - ODCZYT BIEŻĄCY

©2018 Gmina Korzenna